آشنایی مقدماتی با اسب دوانی

تهیه و تدوین : هیات سوارکاری شهرستان مهدیشهر

آشنایی مقدماتی با اسب درساژ

تهیه و تدوین : هیات سوارکاری استان سمنان

آنچه درباره خرید اسب باید بدانیم!؟

تهیه و تدوین : محمد حسین متولیان / محمد علی نصیری

Buy Horses booklet-03

دست مایه داوران درساژ

نویسنده : افسر سواره نظام، ژنرال کورت آلبرشت

سوارکاری و مدیریت اصطبل (مرحله سوم BHS / مربی درجه یک )

نویسنده : هازل رید / مترجم : مهدی جمشیدخانی