طوفان ترابی قهرمان مسابقات سه روزه بين المللى يك ستاره *CIC1 تایلند
قهرمانان مسابقات پرش با اسب CSIW تهران
هفته سیزدهم مسابقه اسبدوانی تابستانه تهران
کسب مدال برنز توسط داوود پور رضایی در مسابقات پرش با اسب داخل سالن آسیا
اخبار بیشتر

معاونت فنی فدراسیون سوارکاری

http://studbook.feiri.ir/

معاونت اسبدوانی فدراسیون

http://www.asbdavani.com/

مرکز آموزش علمی و کاربردی

http://www.ef-uast.ac.ir/