جهت استفاده از خدمات آنلاین و الکترونیک فدراسیون سوارکاری از طریق گزینه های زیر مقصود خود را انتخاب و کلیک نمایید:

شناسه کاربری و عضویت ورزشی

ثبت نام فستیوال

درخواست معرفی نامه یا گواهی

درخواست ارسال احکام

بارگذاری مدارک اعضاء

ثبت و معرفی باشگاه ها و مجموعه های سوارکاری و پرورش اسب

رزرو صندلی جایگاه

فرم گزارش دامپزشک رویداد

نکات:

    • تمام اعضا جامعه ورزش سوارکاری کشور ملزم به داشتن پروفایل ورزشی  و عضویت در سامانه جامع سوارکاری کشور میباشند.
    • جهت استفاده از سایر خدمات از قبیل ثبت نام در مسابقه و غیره داشتن پروفایل شرط اقدام میباشد.
    • جهت ثبت نام در مسابقات به نکات لیست شده در ابتدای پروسه ثبت نام با دقت توجه و مطالعه نمایید.