کنترل دوپینگ


مسئول کمیته : دکتر فریبرز معیر

اعضا کمیته : عبدالحسین رهبری - خانم دکتر عزتی - دکتر علی حاتمی - دکتر سماعی - دلارام اسماعیلی


براساس قوانین مبارزه با دوپینگ، بین درمان و استفاده غیرمجاز از دارو هیچ تفاوتی وجود ندارد

1398/11/12 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

آخرین نسخه داروهای ممنوعه و نیروزا

1398/11/07 | کنترل دوپینگ|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

فهرست ممنوعه سال 2020

1398/10/23 | روابط عمومی|کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

حکم استیناف عکاس مسابقات

1398/08/21 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

حکم استیناف آقای حسن صفدری

1398/08/21 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

حکم دوپینگ مسابقه پرش با اسب تور قهرمانی ایران

1398/08/21 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

نتایج منفی تست دوپینگ مسابقه CSI*2-W

1398/08/21 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

نتایج مثبت تست دوپینگ مسابقه CSI*2-W

1398/08/21 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

1398/03/07 | کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه فدراسیون در خصوص آزمایشات دوپینگ

1397/11/28 | کنترل دوپینگ|بخشنامه ها

اطلاعات بیشتر »

رییس و اعضا کمیته مبارزه با دوپینگ فدراسیون مشخص شدند

1397/06/12 | کنترل دوپینگ|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

نتایج نمونه های مثبت اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع هفته یک و دو بندر ترکمن ،۷ و ۸ تیرماه۹۷ نتایج نمونه های مثبت اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع هفته چهارم مسابقه اسبدوانی گنبد ۲۲ تیر۹۷ نتایج نمونه های مثبت اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع هفته سوم مسابقات بندر ترکمن ۱۵ تیر

1397/05/30 | کنترل دوپینگ|کنترل دوپینگ

اطلاعات بیشتر »

نتایجنمونه های اعلام شده از سوی آزمایشگاه مرجع هفته یک و دو بندر ترکمن،7و8 تیر 97

1397/05/30 | کنترل دوپینگ

نتایج نمونه های مثبت

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه ها

1398/12/03 -- بخشنامه بیست و هشتمین مسابقه پرش با اسب استان اصقهان
1398/11/23 -- مسابقات قهرمانی پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/19 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی اسب خالص ایرانی و مسابقه قهرمانی پونی
1398/11/08 -- بخشنامه چهل و سومين رویداد پرش با اسب هیأت سوارکاری استان تهران
1398/11/06 -- بخشنامه بیستمین رویداد پرش با اسب هیئت سوارکاری استان یزد
1398/11/06 -- بخشنامه بیست و ششمین مسابقه پرش با اسب هیات استان اصفهان
1398/11/02 -- حراج بزرگ اسب های پرش
1398/11/01 -- بخشنامه سومین رویداد کشوری هنرهای رزمی سواره
1398/10/28 -- بخشنامه بیست و پنجمین مسابقه پرش با اسب هیات سوارکاری استان اصفهان
1398/10/28 -- اصلاحیه بخشنامه سومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (17و18 بهمن ماه 1398)خوزستان_ اهواز
1398/10/17 -- بخشنامه تور قهرمانی ایران
1398/10/14 -- بخشنامه مسابقه قهرمانی درساژ
1398/10/07 -- اطلاعیه مسابقه CSI*-W
1398/09/16 -- بخشنامه پنجمین رویداد سواری استقامت جنوب کشور در سال ۱۳۹۸
1398/09/11 -- بخشنامه اولین مسابقه درساژ هیات سوارکاری استان تهران
1398/09/09 -- بخشنامه دومين رویداد ملی سواری استقامت سال 98 (21و 22 آذر ماه 1398)گيلان -تالش
1398/07/01 -- بخشنامه مسابقات قهرمانی کشور سال 1398
1398/05/20 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی FEI
1398/04/23 -- بخشنامه مسابقات پرش با اسب جام فدراسیون جهانی fei
1398/03/25 -- اطلاعیه مالیات بر ارزش افزوده


بخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها