معاونت فنیآخرین نتایج دریافتی اسبهای کرد ( مرداد ماه 1397 )

1397/05/30 | معاونت فنی|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه گردهمایی ثبت بین المللی اسب تروبرد

1397/05/24 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

مسئول تدوین کتاب تبارنامه اسبهای دوخون معرفی شد

1397/05/21 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

معاون فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا منصوب شد

1397/05/21 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اعضای جدید شورای تبارنامه فدراسیون سوارکاری معرفی شدند

1397/05/16 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

قائم مقام معاونت فنی منصوب شد

1397/05/09 | معاونت فنی|روابط عمومی

اطلاعات بیشتر »

اطلاعیه معاونت فنی فدراسیون سوارکاری ج.ا.ا

1397/04/17 | معاونت فنی|معاونت فنی

اطلاعات بیشتر »

آخرین نتایج دریافتی اسبهای ترکمن

1397/04/17 | معاونت فنی|بخشنامه ها

نتایج آخرین آزمایشات اسب ها ترکمن دریافت شد

اطلاعات بیشتر »


آخرین بخشنامه هابخش نامه ها »

اخبار استان ها
مهمترین خبر ها