کمیته دامپزشکی

رئیس: دکتر علیرضا شهبازی
اعضاء:  دکتر علی حسینی، دکتر فریبرز معیر، دکتر فرهاد رئیسی، دکتر سعید رحمانی، دکتر هورنگ کاتبی، دکترسیامک پیرزاده

کمیته انضباطی فدراسیون سوارکاری

کمیته داوران

رئیس: محمدکاظمیان
اعضاء: دکتر احمدرضا چراغی – مونا هداوندخانی –  هلن هاشمیان –  مرتضی سلسله ذاکرین – سیروس قدرتی پور – آرش قهرمانی

کمیته استقامت فدراسیون سوارکاری

رئیس: دکتر فرهاد رئیسی
اعضاء:دکترحمیدقلمسیاه،شهرزادامیراصلانی،سیدضیاءوکیل السادات،حشمت حسن زاده،علیرضاشریف،کامران قاضی،مجتبی پاکنژاد،آرزومنتظم،مسعودمحکم کار-اقبال میهمی

ربیس: شاهرخ مقدم

اعضاء:  عزت وجدانی، علیرضا خوشدل، حسین شفیعی، مازیار جمشیدخانی،ابوالفضل ملک لو، ملیکا غروی، سارا توکلی، هانیه نیکوئی

رئیس: آرش قهرمانی
اعضا:شریساغفاری-غزاله منتظم-طوفان ترابی-میشامحمدی-سهراب معصومی-جهانگیرجهان بین-مهدی بختیاری-محمدرضاکرمی

کمیته جانبازان و معلولین فدراسیون سوارکاری

کمیته جانبازان و معلولین

رئیس: خانم غزاله منتظم
اعضاء: ناصر نجاریون، شهرام مبصر، آرزو منتظم، آرام عطایی

کمیته واردات اسب

کمیته واردات اسب

اعضاء: حمید عزیزی، علیرضا شهبازی- زین العابدین واردی،، عبدالحسین رهبری- ابراهیم کیپور- محمدرضا منصوریان، محمدکاظمیان

رئیس: دکتر علی حسینی
اعضاء: دکتر فرهاد رئیسی، دکتر مجید حاتمی، راد، عبدالحسین رهبری، روح الله چالاکی، دکتر علیرضا شهبازی، دکتر علی آل طعمه

کمیته مربیان

رئیس: مسعود مکاری نژاد

اعضاء: حسین فکری،کاوه فربود،فرامرز باب الحویجی،شراگیم حبیبی،مازیار جمشیدخانی، علیرضا بختیاری

کمیته جشنواره زیبایی فدراسیون سوارکاری

کمیته جشنواره زیبایی

رئیس: سهیل یوسف نیا

اعضاء: شهرزاد امیر اصلانی – توفیق زاده – علی احمد ستوده نیا – محمدرضا منصوریان – علی هاشمیان – علی اصفهانی – امیر اکبری – سامان مرادی

کمیته کلانتران پرش

رئیس: علی مهاجر

اعضاء: مسعود ایلخانی، آرش ناصری، امیر سینا اژدری، خانم شبنم غازی

کمیته طراحان مسیر

رئیس: حسین شفیعی

اعضاء: عباس مهاجر – رضا کاظمیان – مهدی آصالح – سید وحید برقعی

کمیته همگانی

رئیس: دکتر سیروس تابش

اعضاء: کبری ستاری فقیهی – غزاله منتظم – علیرضا خدابنده لو – محمود پورحیدری-سینا قائمی-محمد عبیدی-علی تفرشی-لیدا آریا-فاطمه سبزعلی

کمیته هنرهای رزمی سواره

رئیس: علی قورچیان

اعضاء:خانم سعیده صادقی  – آقایایان  محمد ناصر رحمتی مقدم – پیروز عسگری – مسعود امینیان – مجتبی فرهادیان فر – جعفر روشنایی

کمیته سوارکاری پونی(پونی کلاب)

رئیس: شراره صحت زاده

اعضاء: محمد سازوار- مریم مسعودی- مینو حق دوستی- سینا خلیلی- نوید نیک منش- محسن حسنی

کمیته لیگ پرش با اسب

رئیس: مرتضی سلسه ذاکرین

اعضاء: عباس مهاجر-نوید نجفیان- مهدی بختیاری-دنیا فکوریان

کمیته آموزش و استعداد یابی

رئیس: سحر ملاجعفری
اعضاء:آقای دکتر محمدعلی جاویدی-  آقای مهندس جمشید پیشکار – آقای مسعود مکاری نژاد-  آقای سید محمدحسین متولیان –  خانم غزاله منتظم – -خانم لیلی حسینی

اعضاي كميته:
آقايان:محمدكاظميان – دكتر محمدباقرزندي-دكترنجات بادبرين خانم ها: غزاله منتظم -سارا ميرزابيگي -سارا رجبيون