376_1

محمدکاظمیان
دبیر فدراسیون

تحصیلات:

مهندسی تکنولوژی پرورش اسب

تاریخ تولد : ۱۳۴۲
آشنایی به زبان: مسلط به زبان انگلیسی

 

سوابق ورزشی:

– آشنایی با ورزش سوارکاری در سال ۱۳۵۵ (مجموعه سوارکاری نوروزآباد تهران)
– آموزش سوارکاری با مربیگری مرحوم اسماعیل نشاطی در مجموعه سوارکاری نوروزآباد
– ادامه فعالیت سوارکاری از سال ۱۳۵۷ در شهر مشهد و کسب عناوین مختلف در مسابقات پرش با اسب در رده های نوجوانان و جوانان در استان خراسان رضوی
– مسئول کمیته داوران و مسابقات هیات سوارکاری استان خراسان رضوی و مسئول برگزاری تمام مسابقات استان از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۸۱
– شرکت در کلاس داوری درجه ۳ پرش با اسب در سال ۱۳۷۰ و کسب رتبه اول دوره مذکور
– سر کلانتر مسابقات پرش با اسب جام سامسونگ در سال ۱۳۷۰ در کرمانشاه و تهران
– سرداور و عضو کمیته برگزاری مسابقات بین المللی پرش با اسب نخستین جشنواره سواره کشور در سالن دوازده هزار نفری آزادی
– سرداور و عضو کمیته برگزاری مسابقات بین المللی پرش با اسب جام خلیج فارس ۱۳۷۲ در جزیره کیش
– طراحی و احداث مرکز پرورش اسب و مدرسه سوارکاری کاظمیان در شهر مشهد از سال ۱۳۷۴ و دریافت اولین مجوز پرورش اسب در مشهد
– مدیریت و مربیگری مرکز پرورش اسب و مدرسه سوارکاری کاظمیان تا سال ۱۳۸۰
– طراحی و احداث مجموعه سوارکاری در پارک ملت مشهد و مدیریت و مربیگری مجموعه مذکور به مدت۳سال
– طراحی و تدوین روش آموزش سوارکاری به کودکان ۳ سال با روش بازی
– اجرای طرح آموزش سوارکاری دانش آموزان مدارس ابتدایی و راهنمایی و استعداد یابی در شهر مشهد به مدت ۳ سال
– تدریس سوارکاری درس واحد تربیت بدنی ۲ مرکز آموزش شهید هاشمی نژاد مشهد
– شرکت در دوره های داوری درجه ۲ و ۱ پرش با اسب و موفقیت در آزمونهای مربوطه
– کارشناس قیمت گذار اسب شرکت بیمه دانا
– مدرس کلاسهای داوری پرش با اسب فدراسیون سوارکاری از سال ۱۳۷۵ تا کنون و همکاری مستمر با فدراسیون
– سرداور و عضو کمیته برگزاری اکثر مسابقات پرش با اسب و جامهای بزرگ فدراسیون از سال ۱۳۷۰ تا کنون
– عضو کمیته داوران فدراسیون سوارکاری از سال ۱۳۷۵ تا کنون
– رئیس کمیته داوران و نماینده داوران در مجمع عمومی فدراسیون
– عضو شورای فنی فدراسیون در سال ۱۳۸۰
– عضو کمیته برگزاری و داور مسابقات پرش با اسب بین المللی جام ریاست جمهوری در سالن دوازده هزار نفری آزادی
– آغاز همکاری دائم با فدراسیون پس از عزیمت به تهران از سال ۱۳۸۱ تحت عنوان مسئول برگزاری مسابقات
– مسئول دفتر فدراسیون از اردیبهشت ۸۲ تا پایان سال ۸۲
– سرپرست تیم اعزامی به مسابقات پرش با اسب قهرمانی کاپ آسیا در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲) و کسب مقام قهرمان انفرادی و تیمی مسابقات مذکور
– عضو کمیته پرش با اسب فدراسیون سوارکاری
– عضو کمیته داوران مسابقات پرش با اسب آسیایی هوهات چین
– شرکت در دوره داوری بین المللی پرش با اسب در شارجه امارات با حضور مدرس بین المللی آقای سوون هولمبرگ و کسب عنوان دوم دروه مذکور
– مسئول تیم اعزامی به بازیهای آسیایی دوحه قطر
– شرکت در مجامع بین المللی فدراسیون سوارکاری جهانی
– شرکت در مجامع بین المللی فدراسیون سوارکاری آسیایی
– بازدید از مراکز پرورش اسب و مسابقات بین المللی (فینال جام جهانی پرش با اسب)
– دبیر فدراسیون سوارکاری از فروردین ۸۳ تا ۱۳۹۰
– سرپرست کمیته توسعه و استعداد یابی فدراسیون سوارکاری ۱۳۹۰
– عضو کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری ۱۳۹۰
– عضو کمیته داوران فدراسیون سوارکاری ۱۳۹۰
– عضو کمیته تخصصی تهیه و تدوین پودمان های آموزشی مشاغل مرتبط با پرورش اسب دفتر آموزش های رسمی و حرف کشاورزی وزارت جهاد کشاورزش از سال ۱۳۹۰ تا کنون
– سرپرست کمیته آموزش فدراسیون سوارکاری ۱۳۹۰
– دبیر هیأت سوارکاری استان تهران از اردیبهشت ۹۲ تا مرداد ماه ۱۳۹۳